Logo
Logotopp
Oslo kirkelige fellesråd

Høymesse Lambertseter kirke, 16.01.2022 11:00

Ut i fra dagens regelverk har kirkerommet en kapasitet på 120 personer. Vi er fortsatt pålagt registrering av alle som deltar og alle får tilviste plasser.
Arrangementet starter: 16.01.2022 11:00
Totalt antall plasser: 120
Ledige plasser: 120
Påmeldingsperiode: 04.01.2022 21:26 - 16.01.2022 12:00
Mine påmeldinger

2022 - Min kirkeside