Logo

Den norske kirke

Kontaktinformasjon

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, har vi følgende kontaktinformasjon:

Larvik kirkekontor
Postboks 258, Sentrum
3251 LARVIK 

Besøksadresse: 
Romberggata 4 
3250 LARVIK 

 

Vi har følgende kontortider:

Mandag-Fredag  09:00 - 15:00

2020 - Min kirkeside (30.06.2020 08:58)