Logo
Logotopp
Vegårshei menighetsråd

e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Telefon kirkekontoret:
37170263

Telefon kirkverge:
90161892

VegÄrshei menighet
Molandsveien 11
4985 VegÄrshei

2024 - Min kirkeside (06.02.2024 08:05)